Inner Banner
محیط زیست

 

محیط زیست


حفاظت از محیط زیست تنها راه حفاظت از نسلهای آینده است.

 

ما بر این باوریم که توسعه بدون توجه به محیط زیست، توسعه ای تک بعدی ، ناپایدار و ناکامل می باشد.

 

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در این راستا برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین کرده و به مرحله اجرا رسانده است:

 

  • تهیه و تدوین روشها و دستورالعمل های الزام شده در سیستم مدیریت زیست محیطی و نظارت بر اجرای هر یک

 

  • ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست

 

  • نظارت بر مصرف انرژی جهت حصول اطمینان از رعایت اصل بهینه مصرف

 

  • ایجاد، حفظ و توسعه 35هکتار فضای همیشه سبزدر داخل سایت ما با گونه های گیاهی مختلف و موثر در جذب آلاینده ها و پالایش هوای محیط ، نمونه های بارزی از تعهد شرکت صنایع فروآلیاژ ایران در راستای حفاظت از محیط زیست می باشد.

 

  • کسب تقدیرنامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست